Wycena nieruchomości

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, standardy zawodowe i najnowsze trendy panujące na polskim rynku nieruchomości.

Tworzymy operaty szacunkowe i opinie dotyczące:
- gruntów niezabudowanych,
- nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
- nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, magazynowych i biurowych,
- nieruchomości rolnych i leśnych,
- budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli oraz ich części,
- ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

Wyceny sporządzamy dla różnych celów, między innymi dla:
- negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości,
- określenia wartości zabezpieczenia wierzytelności (np. kredyty bankowe),
- ustalenia wartości początkowej dla potrzeb księgowych, wniesienia aportu,
- przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowych,
- upadłościowych i egzekucyjnych,
- wycena na potrzeby ubezpieczeń majątkowych,
- naliczania opłat cywilno-prawnych,
- podziału majątku,
- potrzeb podatkowych, spadkowych,
- określenia wartości indywidualnej według potrzeb konkretnego inwestora,
- celów publicznoprawnych,
- oraz innych.

W Naszym biurze sprawami wyceny zajmuje się Monika Sroka (patrz: Zespół).